Mindfulmeditatie.nl

Mediteren is het gericht en diep nadenken over iets. Dat ‘iets’, zou van alles kunnen zijn. Het gaat er dus om dat je serieus nadenkt over een bepaald onderwerp, om er wat van te kunnen leren. Meditatie kan op verschillende manieren geschieden, dus je bent niet verplicht een bepaalde houding aan te nemen. De meeste mensen kiezen er echter voor om zittend te mediteren en trekken er nogal wat tijd voor uit. Om je periode van meditatie zo comfortabel mogelijk te maken, kan je een meditatie kussen bestellen bij Yogashop.nl. Er zijn verschillende soorten meditatie, maar de meest bekende zijn contemplatie, concentratie-meditatie en transcendente meditatie.

Contemplatie

Contemplatie houdt in dat een gedeelte c.q. zinsnede in overweging wordt genomen. Deze vorm van meditatie is terug te zien in het Christendom, waarbij een Schriftplaats oftewel gedeelte uit de Bijbel, als uitgangspunt wordt gebruikt. Door diep over dit gedeelte na te denken wordt er diepgang gelegd in het Schriftgedeelte. Je moet dus voorafgaand aan de meditatie, informatie tot je genomen hebben, waarover je in afzondering diep nadenkt, zodat de volledige betekenis tot je kan doordringen. Je bent vrij om te bepalen in welke houding je contempleert en ook ben je niet gebonden aan een specifieke tijd. Nadat je een volledig begrip hebt gehad van de zaak, zal je eerder geneigd zijn om toe te passen wat je geleerd hebt.

Concentratie meditatie en Transcendente meditatie

Bij de Concentratie meditatie richt jij je aandacht veelal op iets tastbaars, maar het zou ook een element uit de natuur kunnen zijn. Door veel te oefenen kun je erin slagen om ongestoord op één object geconcentreerd te blijven, zonder afgeleid te worden door prikkels van buitenaf. Deze meditatievorm kent twee fasen, namelijk een objectgerichte en een object-vrije. Na verloop van tijd gaat de objectgerichte fase over in de object-vrije. Beoefenaren van  Transcendente meditatie hoeven niet eerst kennis genomen te hebben, ook hebben ze geen object nodig, maar gebeurt de meditatie spontaan. Deze vorm van meditatie werd tegen het eind van de vorige eeuw geïntroduceerd in India en wordt sindsdien wereldwijd door miljoenen mensen beoefend. Zowel de Concentratie meditatie als de Transcendente meditatie hebben verschillende stadia van bewustzijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *